Lønnstjenester fra ERATIO

ERATIO benytter Norlønn for levering av lønnstjenester.

Dette lønnssystemet tilbyr mange fordeler for deg som kunde:

 • Lønnsutbetalinger legger vi inn som leverandørfaktura som du godkjenner. Denne overføres dermed direkte til nettbank for siste godkjenning før utbetaling. Du slipper dermed å manuelt legge dette inn i nettbanken (krever integrert bank).
 • Betaling av Arbeidsgiveravgift legger vi inn som leverandørfaktura (samme prosess som lønnsutbetaling).
 • Overføring av Skattetrekk fra driftskonto til skattetrekkskonto legger vi inn som leverandørfaktura (samme prosess som lønnsutbetaling). Betaling fra skattetrekk følges opp av Selskapet.
 • Egen ansattportal med bla. lønnsslipper.
 • I 2019 kommer egen ansatt app for lønnsslipp, enkel reiseregning, utlegg, timer, fravær m.m., og godkjenning av deg før lønnskjøring.
 • Når utlegg gjøres tilgjengelig betyr det at det som er betalt privat kan gjøres opp fortløpende og ikke blandes inn med lønn eller i balansen da den ansatte blir behandlet som en leverandør.


Oppstart

ERATIO setter opp ditt selskap i systemet, og legger inn dine ansatte. Dette basert på skjema du og dine ansatte har fylt ut (hhv. Generell firmainformasjon, og ansattkort). Skjemaene er tilgjengelige i .

Aktiveringslink

Norlønn sender en epost med aktiveringslink. Denne klikkes på for å aktivere selskapet og gjøre endelig godkjenning av Norlønn's databehandleravtale.


Når ditt selskap er aktivert, kan vi kjøre lønn.

ERATIO oppretter login for deg for ditt selskap, med lesetilgang slik at du kan se detaljer om selskapet, ansatte og lønnsslipper. Dersom du er lønnsmottaker, får du egen login til ansattportalen.


Ansattportalen (Lønnsslipp m.m.)

Hver lønnsmottaker får login til ansattportalen. Her vil lønnsslipper tilgjengeliggjøres, og den ansatte bla. kan oppdatere kontaktinformasjon og aktivere e-post notifikasjoner. Egen ansatt app kommer ila 2019.


Frister

For fastlønn, må endringer rapporteres til oss måneden før endringen effektueres.


For variabel lønn må grunnlaget leveres senest 3 virkedager før lønnskjøring. Endringer som kommer inn etter dette håndteres i neste måneds lønnskjøring.


Se her for frister for levering.


Reiseregningssystem

I løpet av 2019 vil Norlønn tilby enkel reiseregningsmodul i ansatt app'en.Dersom du har umiddelbare behov, eller om du har behov for reiseregningssystem med diett, utenlandsreiser m.m. er TravelText integrert med Norlønn. Abonnement tegner du selv hos TravelText.no.

  • Du lager enkelt eksportfil fra TravelText og sender til oss senest 3 dager før lønnskjøring. Se video her (link kommer)
  • TravelText kommer med ny app Q1 2019 som inkluderer GPS logging som gjør at du ikke trenger å legge inn reiserute manuelt. Bompenger legges automatisk på reiseregningen.
  • Her er egen link for bestilling av TravelText (link kommer)


Alternativer:

 • Du kan bruke annet reiseregningssystem etter eget ønske (f eks Travis), og levere reiseregning komplett i PDF (en PDF fil per reiseregning inkl kvitteringer etc.). Sendes senest 3 dager før lønnskjøring til lonn@eratio.no.
 • Manuell reiseregning leveres komplett i PDF (en PDF fil per reiseregning inkl kvitteringer etc.), og sendes senest 3 dager før lønnskjøring til lonn@eratio.no. Eksempel/mal finner du i Skjemaer og maler


Import av lønnsgrunnlag

Norlønn støtter import av lønnsgrunnlag fra ditt timeregistreringssystem. Her er eksempelfil Importlønnsdata.csv, og her er detaljert beskrivelse.pdf. Utfylt CSV fil kan sendes til ERATIO via denne siden.


Endringer (nye ansatte m.m.)

Nye ansatte fyller ut eget ansattkort i dette skjemaet.

Andre endringer rapporteres til lonn@eratio.no.