Samleposter bank

Enkelte ganger opplever vi at bankintegrasjon overfører samleposter slik det fremkommer på kontoutskrift. F eks dersom du har betalt en faktura på kr 2 000 og en på kr 3 000 samme dag, fremkommer dette som "oppgave" i eAccounting pålydende kr 5 000.

Vi trenger ofte detaljene i disse oppgavene, og dette kan du hente ut fra nettbanken din (for din bedrift). Vi vil i så fall be deg om dette.

Sparebanken Sør

For å hente ut detaljene logger du på Sor.no | Nettbank bedrift.

Velg så kontoen det gjelder | Transaksjonsoversikt

I Transaksjonsoversikt vil du se et i-tegn ved samlepostene. Når du trykker på denne kommer enkelttransaksjoner opp. Denne listen sender du til @vismadoc.net (PDF eller bilde fungerer fint).

Trykk på aktuell konto | Transaksjonsoversikt

Klikk på "i" for å se detaljene

Send dette til @vismadoc.net