Innlevering av bilag

English version below

Video

Vi har laget en kort video som viser hvordan du kommer i gang med skanning av dine kvitteringer etc.

ERATIO leverer heldigitalt og automatisert regnskap til faste, lave priser.

For å kunne levere til disse prisene, er vi avhengige av fortløpende og automatisk flyt av data.

Dette innbefatter:

 • Leverandør sender EHF faktura om det er mulig. Vi aktiverer dette automatisk. Dette koster kr 3 per faktura.
 • Faktura som ikke mottas som EHF sendes per e-post til selskapets Vismadoc adresse (@vismadoc.net). Dette koster kr 8 per faktura (følger Visma's prisliste).
 • Kvitteringer (relaterbart til bankhendelse) leveres fortløpende og umiddelbart til ditt selskaps email adresse i eAccounting Scanner app (@vismadoc.net). Se under hvordan du aktiverer denne.
 • Laste opp filer i bildevedlegg i eAccounting
 • Scanning av papirfaktura og andre papirbilag
  • God kvalitet
  • 1 bilag per fil
  • 1 fil per bilag
  • max 5 filer per email (når sendt til @vismadoc.net)
  • Ingen andre mottakere i TO feltet (når sendt til @vismadoc.net)
  • Se mer detaljer under

Aktivering av ditt selskaps email adresse gjøres via Visma Scanner app'en på din mobil.

 • Åpne “Visma Scanner” app | “i” (oppe i venstre hjørne) | Innstillinger | Innkommende epost adresse
 • Test email adressen ved å sende en reell kvittering, betalt faktura el lign til adressen med support@eratio.no i CC, så vil vi bekrefte at den kommer inn i eAccounting.
 • Se => kort video her; iPhone og Android (ikke bruk email adresse vist i video)
 • For detaljert beskrivelse, se Hvordan finne ditt selskap's Visma Scanner email adresse (gå rett til iPhone / Android beskrivelse)


Skanning av kvittering etc

For å skanne bilag i papirformat som skal sendes til oss, er det flere måter å gjøre det på;

Det er viktig at bildet er av god kvalitet og ikke inneholder “luft” eller “rot”. Bruk crop-funksjon for å fjerne unødig informasjon fra bildet. Kun et bilag per bilde.


Se gjerne kort video av hvordan dette gjøres for => (betalt) Faktura og => Kvittering.


Scanning av bilag:

 • Nederst til høyre er en firkant. Trykk på den for å redigere.
 • Ta tak i vinkelen i hjørnet og dra mot bildet så alt rundt klippes bort. Du kan også rotere bildet.
 • trykk på V (midten) i bilde nr 3 og vi mottar i perfekt format

PS! PDF trenger du ikke skrive ut eller ta bilde av - bare send rett til @vismadoc.net (ubetalte leverandørfakturaer) eller via Skanner app email adresse (kvitteringer direkte relatert til bankhendelse).


Om du trenger å kombinere flere PDF filer til en, kan enkelt gjøre dette med Mac Preview eller f eks PDFMerge for Windows PC, eller bruk en online løsning.

ENGLISH VERSION

Submitting vouchers


ERATIO provides fully digitalised and automated bookkeeping at fixed, low prices. For us to be able to provide at these low rates, we depend on automated and continuous flow of data.


This includes:

 • Suppliers sends EHF invoice when possible. NOK 3 per invoice received.
 • Alternatively, suppliers sends PDF invoices to @vismadoc.net). NOK 8 per invoice received.
 • Receipt directly related to bank event is sent as PDF to your company's email address in eAccounting Scanner app (xxxx@vismadoc.net), on continuous and immediate basis.
 • Scanning of paper invoice, receipts and other paper vouchers;
  • Good quality
  • 1 voucher per file
  • 1 file per voucher
  • Max 5 files (when sending to @vismadoc.net)
  • No other recipients in TO field (when sending to @vismadoc.net)

Activating your company's email address is done through Visma Scanner app'en on your mobile phone.

 • Install iOS / Android app on your mobile
 • Open “Visma Scanner” app | “i” (upper left corner) | Settings | Incoming email address (@vismadoc.net)
  • Send directly to accounting software
  • Type = Receipt
 • Test the email address by scanning and sending an actual receipt to the email address and CC support@eratio.no, and we will confirm that it's successfully uploaded to Visma.
 • Watch => short video here (don't use email address shown in video)Scanning of receipts etc in paper format

It's very important that the image is of good quality, and don't have a lot of space or mess (pieces of other receipts, parts of table etc) in it. Use the crop-functionality to remove non-relevant information in the picture. Only one voucher per image.


Watch a short how-to video =>Receipt and (paid) =>Invoice.


Scanning receipts:

 • In the bottom right there's a small square, click this to edit.
 • Grab and pull a corner to crop the image. You can also rotate image.
 • Click V (middle) to accept changes


PS! Don't print PDF vouchers, just forward to @vismadoc.net (unpaid supplier invoices) or via Scanner app email address (receipts)