Skjemaer og maler

Vi søker å unngå papirer og lager fortløpende web skjemaer for å nå dette målet.

I noen tilfeller tilbyr vi dokumentmal i stedet.

Under listes skjemaene og malene som er aktuelle for deg som kunde.

Skjemaer

Lønnstjenester: ansattkort og lønnsgrunnlag

Reiseregning

Refusjon av utlegg (betalt privat)Maler

Sending av filer fra leverandør etc. til ERATIO

I samråd med din kontaktperson hos ERATIO kan dette skjemaet benyttes av dine leverandører / samarbeidspartnere for å sende store filer på en sikker måte.

Sameie

Sameie - Rapportering eiere i sameiet.xlsx - Denne malen benyttes for første gang registrering av seksjoner og eiere

Leiekontrakt hjemmekontor

Leiekontrakt hjemmekontor.docx - Mal for kontrakt mellom utleier (f.eks. ansatt) og leietaker (f.eks. arbeidsgiver/aksjeselskap) om leie av hjemmekontor.

Utgifter til reise i forbindelse med kurs, møter, seminar, konferanser

2018-02-26-10-16-Utgifter til reise i forbindelse med kurs moter seminar konferanser.pdf - Sticos' vurdering av hvilke utgifter som er fradragsberettiget.