Kassa - registrere salg via faktura

Flere Kassesystemer (POS - Point of Sale) er ikke integrert med eAccounting.

For å registrere omsetning som er registrert i et kassasystem kan dette gjøres som en utgående faktura til BankAxept.

Vi har laget en eksempelvideo som viser konseptet. Oppsettet vil trolig være annerledes for din bedrift.

Detaljert beskrivelse

Visa, Mastercard og Amex, Vipps om det er integrert tas på samme tid via balanse konto.

Salg og aktivitet skal registreres fortløpende, det er derfor viktig at alle inntekter registreres daglig når en Z rapport er generert.

På faktura benyttes artikler som er linket mot riktig salgs eller balansekonto. Ved innbetaling vil denne matches og gjøres opp. Faktura sendes selvfølgelig ikke fysisk til BankAxept.

Når man registrerer salget så velger man salg med riktig MVA kode, dette fremgår av Z Rapport.

Nedenfor er det et eksempel fra artikler og på faktura, denne velger man skriv ut PDF, og så lar man vær å skrive den ut.

Lag faktura og velg salg og hva som er på Visa og masterCard. Dette er med negativt antall. Faktura skal være det som er registrert på Bank Axept.

Create Invoice, select the sales with correct VAT, select Visa and MasterCard, these are with a negative Quantity.

The Invoice Value is Bank Axept.

Systemoppsett (ERATIO)

Eratio oppretter artikkel og kategori for Visa og Teller, samme gjøres for MasterCard og Amex, evt VippsPOS - Record Sales via Invoice

Several POS (Point of Sale) systems are still not integrated with eAccounting

To record sales this is done by sending Invoice in eAccounting to BankAxept.

Visa, Mastercard og Amex, Vipps is being done at the same time, using balance accounts.

Sale and activity shall be continuously recorded, it's therefore crucial that this is done whenever a Z-Report is made.

We use Articles linked to balance accounts and various sales accounts, of course we do not send the Invoice to BankAxept, and use this when recording income (payment) from BankAxept.


Above you'll find mages and explanations on how to do Invoicing.