Vipps - Hvordan salg via Vipps registreres

Vipps er ikke integrert med eAccounting på annen måte enn at man på faktura kan påføre Vipps. Ved innbetaling vil beløpene ikke matche da Vipps trekker admin avgift ved utbetaling.

Omsetning på Vipps som ikke er fakturert med Vipps, eller er registrert i et kassasystem, skal registreres som en utgående faktura til Vipps.

Salg og aktivitet skal registreres fortløpende, det er derfor viktig at Vipps registreres når rapport for oppgjør mottas.

På faktura benyttes artikler som er linket mot disse til riktig konto. Ved innbetaling vil denne matches og gjøres opp. Faktura sendes selvfølgelig ikke fysisk til Vipps.

Når man registrerer salget så velger man salg med riktig MVA kode, deretter tar man gebyret til Vipps, velger -1 på artikkel og registrerer beløpet. På artikkel Gebyr har man satt den opp mot konto for kort og bank gebyr.

Bilde viser valg av artikkel og link til salgskategori


Bilde viser hvordan salgskategori Vipps er kontert


Og her et eksempel på faktura

I eksempelet over er Brutto 508 kroner, dette er netto 406,40 (brutto * 0,80) som er salg, og så benyttes -1 på artikkel til Vipps gebyret som er 8,89. Innbetalingen på 499,11 blir da avregnet på konto.

Vipps - How to register Sales

Vipps is not integrated with eAccounting other than you may select Vipps as Payment Option on your Invoice

When Vipps is used for payment it will not be recorded unless its a part of a POS and used for payment of an invoice

Sales and activity shall be continuously registered and the sales needs to be registered when the report is received from Vipps.

When making the Sales Invoice Articles are used and they are linked to the respective ledger accounts. When paid the invoice is matched. The invoice shall of course not be sent to Vipps, this is a way to semi automate the process.

When making the sale its important to select correct MVA Code. After this select the fee listed on the Vipps, select -1 on Article and register the amount. The Article for Fee is linked to the Ledger Account for Banking Fees.


Below examples of Articles, Sales category and an Invoice:


Images above:

Image of Article and link to Sales Category

Image of Sales category and Accounts

Example of Invoice