Webshop - generelle betrakninger

Mange bedrifter fokuserer på salg gjennom webshop, og flere og flere ser gode muligheter for ekstra salg ved å sette opp webshop som tillegg til salg over disk.

Disse salgene skal føres i regnskapet, akkurat som salg over disk eller annen direkte leveranse til kunde. Dette gjøres fortrinnsvis vha direkte integrasjon.

Integrasjon med Visma eAccounting

Hyllevare integrasjoner som i dag tilbys av f eks ConnectMyApps.com, Iizy.no med flere, er basert på at hvert salg overføres til regnskap som en faktura eller ordre kladd. Denne bokføres så manuelt i regnskapet på kundereskontro, som i praksis betyr dobbel reskontroføring (både i webshop og i regnskapet), som igjen betyr flere bilag og mer jobb rundt avstemming..


E.g. for å kunne avstemme denne (registrere betaling), er vi avhengige av betalers navn i oppgjørsrapport fra innløser og dette er ikke inkludert i dag.


Ofte har man har flere oppgjørsformer (innløseravtaler) i webshop, det er viktig at dette splittes ved overføring til regnskapet for avstemming av innbetalinger fra hver enkelt innløser. Gavekort og tilgodelapper må også hensyntas og føres i regnskapet som fordring (ikke salg).


ERATIO's konklusjon er at en webshop bør ses på som en kasse i en butikk (POS), og daglig salgsrapport føres i regnskapet som dette, tilsvarende Z rapport. Altså ikke reskontroføre enkeltsalg på kunder i regnskapet, og kun føre salg på rett mva % og om det er vare eller tjeneste.


Dagens hyllevare integrasjoner støtter ikke dette. Vi jobber for å bedre dette for automatisk, daglig føring av salg og innløser oppgjør i regnskapet på “rett” måte.


Inntil en slik løsning er på plass, mottar vi ukentlig salgsrapport i PDF format fra kunder med webshop som vi manuelt fører. Vi mottar også oppgjørsrapporter i PDF format fra innløsere fortløpende, for fortløpende avstemming. Dette sendes til sendes til ditt selskaps' Visma Scanner email adresse. Se også Innlevering av bilag.Salgsrapport fra webshop

  • Salgsrapport for forrige uke fra webshop sendes til oss ukentlig, f eks onsdag påfølgende uke.
  • Utvalg - all ordre sist uke (inkl. returer etc).
  • Eksport til CSV/Excel. Sikre at siste linje summerer tallene i alle kolonnene.
    • Splitt på varer, tjenester, 25%, 15%, 12% or 0% MVA.
    • Splitt på betalingsmåte (e.g. Klarna, Vipps, Paypal, Stripe, Evalon, Bambora, etc)
  • Lagre som PDF. Gi filen navn "Salgsrapport uke XX, 2018.PDF", og send til ditt selskaps' Visma Scanner app email adresse, se Innlevering av bilag.
  • OBS! Det er viktig at alle ordrene/salgene inkluderes i rapporten; Fortløpende nummerering er måten vi sjekker fullstendighet på.
  • Kredittsalg (kunde mottar faktura for betaling via bank) gjøres ved å produsere salgsfaktura i eAccounting. Det er viktig at dette salget da ikke “dobbeltregistreres” i webshop også (reduser beholdning i webshop manuelt).


Betalingsformidling (innløser)

Vi har ingen direkte samarbeide med innløsere.


Oppgjørsrapport fra innløser sendes fortløpende som PDF til ditt selskaps email adresse i eAccounting Scanner app (@vismadoc.net).Se https://no.mobiletransaction.org for mer informasjon om innløsere. E.g. Bambora Checkout støtter Vipps for webshop, Mobilepay og Masterpass. Bambora Checkout fungerer med WooCommerce, Prestashop og Magento, og kan integreres med flere.