Litt annerledes enn andre

Vi skiller oss ut med stor grad av automasjon. Dette gjør at du får oppdatert regnskap til faste, lave priser.

For noen kunder betyr dette endringer i sine rutiner for å ta i bruk fordelene med digitalisert regnskap. På denne siden finner du en oversikt over hvordan vi mest effektivt jobber sammen.

Oppstartsinfo regnskap

Vi trenger en del informasjon for oppstart av regnskap for ditt firma, bl a avstemt saldobalanse, kunde- og leverandørreskontro (åpne poster), bankutskrifter m.m.

Vi trenger også informasjon om kassa- og andre salgssystemer, innløser o.l.

Samordnet registermelding

Vi legger inn samordnet registermelding for bytte av regnskapsfører i Altinn. Du mottar melding fra Altinn, og logger inn i din personlige Altinn profil og godkjenner denne.

Har du problemer rundt dette, kontakt Altinn support

Bank

Integrert bank er nøkkelen til fortløpende oppdatert regnskap til faste, lave priser.

Vi klargjør 24SO for bankintegrasjon så logger du inn i 24OS og aktiverer denne.

Kontakt banken din om du trenger hjelp.

EHF / eFaktura

Leverandører sender faktura som EHF (Elektronisk HandelsFormat).

Faktura som ikke mottas som EHF sendes til ditt selskaps dedikerte epostadresse hos 24SO fakturamottak.

Informer gjerne dine leverandører per epost. (ny side må lages)

Login til 24SO

Når vi har aktivert din 24SO konto vil du få en mail fra systemer med informasjon om hvordan du setter ditt passord. Har du problemer med innlogging, kontakt 24SO support.

Adressen for pålogging er 24sevenoffice.com.

Har du ikke mottatt innloggingsdetaljer, sjekk spamfolder.

Godkjenne faktura og betaling

Normalt bokfører vi leverandørfaktura direkte når mottatt. Bokført leverandørfaktura sendes direkte til banken to til tre ganger om dagen.

For å godkjenne betalingen må du logge inn med med BankID i din nettbank bedrift og "Godkjenne Fil". Spør evt banken din om hjelp til dette.

Dersom avtalt, får du leverandørfakturaer til godkjenning for i 24SO. Dette er kun godkjenning i 24SO, ikke bank.

Firmakort kvitteringer

Kvitteringer som er direkte relaterbare til bankhendelse, typisk bruk av firmakort debet, sendes direkte til 24SO (ditt firmaets dedikerte epost adresse).

Innlevering av andre bilag

Andre bilag sendes direkte til 24SO fortløpende og i god kvalitet. Husk at hvert bilag må være 1 fil, ikke del disse opp. Det kan være flere filer i en mail (inntil 5). Med mindre annet er avtalt, sendes andre bilag via firmaets dedikerte epost adresse.

* Bilag er dokumentasjon for en transaksjon i ditt regnskap.

Lønn og reiseregning

Før vi kan begynne lønnskjøring for ditt selskap trenger vi en del generelle opplysninger, og hver enkelt ansatt må fylle ut eget ansattkort i dette skjemaet.

Vi trenger ansatt- og lønnsinfo senest 10 dager før første lønnskjøring, og lønnsgrunnlag senest 3 virkedager før hver lønnskjøring.

Har du spørsmål angående lønn, kontakt lonn@eratio.no.

Se her for mal for manuell reiseregning.

Kom-i-gang samtale

Når du har vært gjennom punktene over, ønsker vi å ta deg gjennom våre rutiner i et webinar for å sikre smidig start som kunde hos oss.

Klikk her for selvbetjent timebestilling.

Egen oversikt

I eAccounting har du tilgang til enkle og oversiktlige rapporter, se også video.

Dersom du ønsker å motta rapporter periodisk per epost fra oss, kan vi også tilby dette i produktet Økonomisk Analyse.

Kassasystem, webshop og integrasjon

Det er ønskelig å sette opp Kassaintegrasjon til Visma eAccounting der mulig.

Dersom din kasse IKKE kan integreres direkte med eAccounting, legges Z-rapport / dagsomsetningsrapport inn i eAccounting som salgsfaktur; Kassa - registrere salg via faktura (utstedt til største innløser, oftest BankAxept).

Webshop integreres typisk ikke pga flere problemstillinger. Her er alternativet å legge inn omsetningsrapport som salgsfaktura fortløpende.

Her er kontoplan eAccounting (for kassaleverandør). Kunde og kassaleverandør er ansvarlig for integrasjonen.

SPAM

E-post kommunikasjon vil benyttes for viktige meldinger, og vil kunne sendes fra forskjellige systemer; ERATIO, Visma, Signant m.m.

Det er derfor viktig at Søppelpost / SPAM folder sjekkes fortløpende og e-poster fra oss merkes som IKKE SPAM el lign.

Hvorfor mottar jeg ikke e-post som er sendt til meg?

Refusjon (private utlegg)

For at vi skal kunne kostnadsføre og arrangere refusjon for private utlegg, leverer du utleggsskjema.

PS! Ved bruk av firmakort bortfaller disse spesielle kravene pga nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig med skjema, kun innsending av kvittering for kjøp via Visma Skanner app / Visma Skanner app e-post adresse.

Send melding til regnskapsfører

Kommentar eller spørsmål rundt enkeltbilag gjøres direkte i Visma eAccounting.

Bruk "send melding" funksjonen - 24/7.

Kontakt oss - hverdager 0800-1600

Se her for kontaktinformasjon